Kurs monter systemów fotowoltaicznych

Szkolenie dla instalatorów systemów fotowoltaicznych obejmuje dwa dni intensywnych zajęć praktycznych i teoretycznych.

Oferowane przez nas szkolenia są zgodne w części teoretycznej i praktycznej z zakresem programowym pokrywającym zagadnienia wymagane przez UDT.
Wymagania te zawarte zostały w nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 – j.t.) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U. z 2014 r. poz 505).

Każdy uczestnik szkolenia, po odbyciu zajęć i zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymuje zaświadczenie, które jest niezbędne w celu przystąpienia do egzaminu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Miejsce szkolenia

Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy
przy Centrum Technologii Energetycznych
ul. Stalowa 2
58-100 Świdnica

Terminy

2020-08-27   08:00   -   2020-08-28   08:00

Prowadzący

mgr inż. Mirosław Socha

- Posiada Europejski Certyfikat Instalatorów Pomp Ciepła (EUCERT)  nr PL150071.
- Mgr inż. elektryk (Politechnika Wrocławska) oraz mistrz w zawodzie elektryk.
- Specjalista do spraw systemów elektroenergetycznych.
- Mistrz w zawodzie monter instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych.
- Członek Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, pracuje w komisjach egzaminacyjnych.
- Absolwent studiów: "Urządzenia i Systemy Energetyki Odnawialnej" oraz "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków".
- Pedagog prowadzący zajęcia praktyczne, wykłady i konferencje dotyczące OZE i instalacji sanitarnych na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej.
- Trener w szkoleniach i kursach branżowych.
- Konsultant Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- Posiada certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii: systemów fotowoltaicznych OZE-E/28/000007/17.

mgr inż. Lucjan Łopuszański
- Wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania i instalowania fotowoltaiki
- Szkoleniowiec z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii
- Specjalista do spraw automatyki przemysłowej

Organizator

Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy
Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość
58-100 Świdnica, ul. Stalowa 2
tel. 74 64 50 131
570 132 141
e-mail: biuro@szkolainstalatorow.pl

Cennik

1400,00

Wpłaty należy dokonać najpóźniej 7 dni przez rozpoczęciem szkolenia, w tytule wpisując imię i nazwisko i datę szkolenia.

* Podane kwoty są kwotami netto. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość nie jest płatnikiem podatku VAT

Program

Lp. Tematy zajęć szkoleniowych Rodzaj zajęć Ilość godzin edukacyjnych
1. Informacje wprowadzające w zagadnienie fotowoltaiki Teoria 1,5
2. Teoria działania ogniw fotowoltaicznych Teoria 1
3. Zasady projektowania systemów fotowoltaicznych Teoria 2
4. Instalowanie systemu Teoria 2
5. Uruchamianie systemu Teoria 0,5
6. Konserwacja i serwisowanie Teoria 1
7. Podstawy projektowania systemów PV Teoria
i zajęcia praktyczne
1,5
8. Prezentacja instalacji fotowoltaicznej pracującej na terenie
ośrodka szkoleń
Teoria
i zajęcia praktyczne
0,5
9. Techniki montażu w praktyce Teoria
i zajęcia praktyczne
3
10. Pomiary i konfiguracja Teoria
i zajęcia praktyczne
3
Razem 16