Kurs monter systemów fotowoltaicznych

Ramowy program usługi:
1. Szkolenie z zakresu uprawnień elektrycznych (G1) - szkolenie podstawowe
2. Szkolenie dla instalatorów odnawialnych źródeł energii w modułach
- systemy fotowoltaiczne
- słoneczne systemy grzewcze
- pompy ciepła
- kotły na biomasę

Miejsce szkolenia

Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy
przy Centrum Technologii Energetycznych
ul. Stalowa 2
58-100 Świdnica

Terminy

Prowadzący

mgr inż. Mirosław Socha

- Posiada Europejski Certyfikat Instalatorów Pomp Ciepła (EUCERT)  nr PL150071.
- Mgr inż. elektryk (Politechnika Wrocławska) oraz mistrz w zawodzie elektryk.
- Specjalista do spraw systemów elektroenergetycznych.
- Mistrz w zawodzie monter instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych.
- Członek Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, pracuje w komisjach egzaminacyjnych.
- Absolwent studiów: "Urządzenia i Systemy Energetyki Odnawialnej" oraz "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków".
- Pedagog prowadzący zajęcia praktyczne, wykłady i konferencje dotyczące OZE i instalacji sanitarnych na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej.
- Trener w szkoleniach i kursach branżowych.
- Konsultant Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- Posiada certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii: systemów fotowoltaicznych OZE-E/28/000007/17.

mgr inż. Lucjan Łopuszański
- Wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania i instalowania fotowoltaiki
- Szkoleniowiec z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii
- Specjalista do spraw automatyki przemysłowej

Organizator

Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy
Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość
58-100 Świdnica, ul. Stalowa 2
tel. 74 64 50 131
570 132 141
e-mail: biuro@szkolainstalatorow.pl

Cennik

1400,00

* Podane kwoty są kwotami netto. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość nie jest płatnikiem podatku VAT

Program

Lp. Tematy zajęć szkoleniowych Rodzaj zajęć Ilość godzin edukacyjnych
1. Informacje wprowadzające w zagadnienie fotowoltaiki Teoria 1,5
2. Teoria działania ogniw fotowoltaicznych Teoria 1
3. Zasady projektowania systemów fotowoltaicznych Teoria 2
4. Instalowanie systemu Teoria 2
5. Uruchamianie systemu Teoria 0,5
6. Konserwacja i serwisowanie Teoria 1
7. Podstawy projektowania systemów PV Teoria
i zajęcia praktyczne
1,5
8. Prezentacja instalacji fotowoltaicznej pracującej na terenie
ośrodka szkoleń
Teoria
i zajęcia praktyczne
0,5
9. Techniki montażu w praktyce Teoria
i zajęcia praktyczne
3
10. Pomiary i konfiguracja Teoria
i zajęcia praktyczne
3
Razem 16