Wypełnij formularz

Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz zgłoszeniowy.


Warunkiem wzięcia udziało w szkoleniu jest posiadanie tychże badań. Czy na pewno chcesz wziąć udział w szkoleniu?
Uczestnicy

Dane uczestnika 1

Zaznaczając poniższe pola dla pierwszego uczestnika, zaznaczasz je jednocześnie dla pozostałych uczestników. Jeżeli dla któregoś uczestnika potrzebne są inne ustawienia, przejdź do jego sekcji i zaznacz/odznacz odpowiednie pola.

GRUPA 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
GRUPA 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
GRUPA 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Koszt szkolenia (płatne na podstawie faktury):
0,- zł
Koszt egzaminów (płatne po szkoleniu i zdaniu egzaminu na podstawie odrębnej faktury):
0,- zł
Razem:
0,- zł