dr Natalia Fidorów-Kaprawy

- Specjalistka do spraw OZE.
- Wieloletni pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.
- Autorka opracowań dotyczących ogrzewnictwa i ciepłownictwa.
- Uczestniczka wielu polskich i zagranicznych konferencji naukowych.

mgr inż. Mirosław Socha

- Posiada Europejski Certyfikat Instalatorów Pomp Ciepła (EUCERT)  nr PL150071.
- Mgr inż. elektryk (Politechnika Wrocławska) oraz mistrz w zawodzie elektryk.
- Specjalista do spraw systemów elektroenergetycznych.
- Mistrz w zawodzie monter instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych.
- Członek Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, pracuje w komisjach egzaminacyjnych.
- Absolwent studiów: "Urządzenia i Systemy Energetyki Odnawialnej" oraz "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków".
- Pedagog prowadzący zajęcia praktyczne, wykłady i konferencje dotyczące OZE i instalacji sanitarnych na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej.
- Trener w szkoleniach i kursach branżowych.
- Konsultant Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- Posiada certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii: systemów fotowoltaicznych OZE-E/28/000007/17.

mgr Sławomir Ickiewicz

- Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.
- Projektant systemów do pomiarów parametrów modułów i systemów fotowoltaicznych.
- Wieloletni pracownik Politechniki Wrocławskiej.
- Specjalista z zakresu optoelektroniki i techniki światłowodowej.

mgr Mariusz Prorok

- Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.
- Projektant systemów i układów do charakteryzacji ogniw, modułów i systemów fotowoltaicznych.
- Specjalista do spraw monitorowania systemów fotowoltaicznych.
- Realizator krajowych i zagranicznych projektów badawczych.

mgr Krzysztof Brzozowski

- Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Portland State University, Cuprum S.A., KGHM Polska Miedź.
- Autor licznych programów szkoleniowych dot. efektywności energetycznej i budownictwa niskoenergetycznego.
- Menedżer projektów, team leader oraz konsultant i trener w wielu projektach dla sektora MŚP.
- Ekspert, członek i koordynator Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej.

mgr Marek Rybiański

- Menedżer ds. projektów badawczo-rozwojowych w Centrum Technologii Energetycznych.
- Specjalista ds. OZE.
- Trener szkoleń dot. efektywności energetycznej i budownictwa niskoenergetycznego.

mgr Piotr Mikos

- Specjalista do spraw fotowoltaiki.
- Menedżer projektów fotowoltaicznych.
- Kilkuletnie międzynarodowe doświadczenie w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych.
- Portfolio zrealizowanych projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 50 MWp.

mgr inż. arch. Kamil Wiśniewski

- Mgr inż. arch. Kamil Wiśniewski, właściciel biura projektowego działającego pod nazwą GreenCherry Architecture zajmującego się projektowaniem i doradztwem wyłącznie obiektów pasywnych, pasywnych zeroenergetycznych i pasywnych dodatnioenergetycznych, autonomicznych. Właściciel Akademii Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej przy PIBPiEO we Wrocławiu realizującej specjalistyczne, europejskie szkolenia z zakresu szeroko rozumianego budownictwa pasywnego i efektywności energetyczne z ramienia Polskiego i Niemieckiego Instytutu Budownictwa Pasywnego.
- Absolwent PWR wydziału Architektura i Urbanistyka.
- Europejski Certyfikowany Planista Budownictwa Pasywnego.
- Członek zespołu Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdańsku.
- Czynnie współpracujący z  Niemieckim Instytutem Budownictwa Pasywnego w Darmstadt.
- Akredytowany przez Niemiecki i Polski Instytut trener.