W trakcie szkolenia uczestnicy będą poznawać technologie prezentowane na ternie laboratorium badawczego.
Na terenie laboratorium zlokalizowano między innymi 16 technologii fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca w technologiach, które w Polsce są wciąż rzadko jeśli w ogóle spotykane. Oprócz powoli torujących już sobie w Polsce technologii krzemu poli i monokrystalicznego, w Świdnicy można zapoznać się z systemami fotowoltaicznymi II generacji. Są wśród nich moduły cienkowarstwowe, systemy oparte na ogniwach krzemowych o podwyższonej sprawności, typu PERC, HIT, back-contact czy te bazujące na krzemie amorficznym i mikrokrystalicznym. Ich lepsza wydajność wynika z wykorzystania szerszego zakresu widma optycznego niż w modułach tradycyjnych oraz minimalizacji efektu termicznego.Poza fotowoltaiką na terenie ośrodka  testowane są również rozwiązania hybrydowe, a więc oparte nie tylko na systemach fotowoltaicznych, ale także łączących PV z małymi turbinami wiatrowymi z osią pionową i poziomą o mocach ok. 1 kWp i połączonych z akumulatorami energii.Zaplecze w postaci bogatego laboratorium systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła, pozwoliło na powstanie ośrodka szkoleniowego dla instalatorów poszukujących praktycznej wiedzy na najwyższym poziomie. Funkcje edukacyjne umożliwiają dostęp zarówno do całej instalacji PV i poszczególnych systemów, ale także do stanowisk praktycznej nauki zawodu w postaci dachów demonstracyjnych do montażu systemów PV czy stanowisk warsztatowych do zestawiania instalacji. Warto dodać, że oprócz technologii PV ośrodek został wyposażony także pod kątem szkoleń instalatorów pomp ciepła, powietrznych i gruntowych i że w budynku CTE znajdują 4 różne urządzenia tego typu, a ich praca jest monitorowana na bieżąco przez system zarządzania inteligentnym budynkiem BEMS.

PANORAMA CTE