Instalator pomp ciepła 26-27.11.2020 BRAK WOLNYCH MIEJSC

Szkolenie dla instalatorów pomp ciepła obejmuje dwa dni intensywnych zajęć praktycznych i teoretycznych.

Oferowane przez nas szkolenia są zgodne w części teoretycznej i praktycznej z zakresem programowym pokrywającym zagadnienia wymagane przez UDT.
Wymagania te zawarte zostały w nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 – j.t.) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U. z 2014 r. poz 505).

Każdy uczestnik szkolenia, po odbyciu zajęć i zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymuje zaświadczenie, które jest niezbędne w celu przystąpienia do egzaminu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Miejsce szkolenia

Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy
przy Centrum Technologii Energetycznych
ul. Stalowa 2
58-100 Świdnica

Terminy

2020-11-26   08:00   -   2020-11-27   08:00

Prowadzący

 dr Natalia Fidorów-Kaprawy (zajęcia teoretyczne)

- Specjalistka do spraw OZE.
- Wieloletni pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.
- Autorka opracowań dotyczących ogrzewnictwa i ciepłownictwa.
- Uczestniczka wielu polskich i zagranicznych konferencji naukowych.

mgr inż. Mirosław Socha (zajęcia praktyczne)

- Posiada Europejski Certyfikat Instalatorów Pomp Ciepła (EUCERT)  nr PL150071.
- Mgr inż. elektryk (Politechnika Wrocławska) oraz mistrz w zawodzie elektryk.
- Specjalista do spraw systemów elektroenergetycznych.
- Mistrz w zawodzie monter instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych.
- Członek Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, pracuje w komisjach egzaminacyjnych.
- Absolwent studiów: "Urządzenia i Systemy Energetyki Odnawialnej" oraz "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków".
- Pedagog prowadzący zajęcia praktyczne, wykłady i konferencje dotyczące OZE i instalacji sanitarnych na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej.
- Trener w szkoleniach i kursach branżowych.
- Konsultant Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- Posiada certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii: systemów fotowoltaicznych OZE-E/28/000007/17.

Organizator

Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy
Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość
58-100 Świdnica, ul. Stalowa 2
tel. 74 64 50 107
e-mail: biuro@szkolainstalatorow.pl

Cennik

1400 zł/osobę*

Wpłaty należy dokonać na numer rachunku 54 1090 2369 0000 0006 0201 7716 najpóźniej 7 dni przez rozpoczęciem szkolenia, w tytule wpisując imię i nazwisko i datę szkolenia.

* Podane kwoty są kwotami netto. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość nie jest płatnikiem podatku VAT

Program

Lp. Tematy zajęć szkoleniowych Rodzaj zajęć Ilość godzin edukacyjnych
1. Przepisy krajowe, geologia, klimat Teoria 1
2. Zasada działania pomp ciepła Teoria 1,5
3. Dolne źródła ciepła pomp ciepła Teoria 2
4. Systemy ogrzewania i chłodzenia Teoria 2
5. Projektowanie instalacji. Tryb pracy i sterowanie Teoria 1,5
6. Montaż instalacji pomp ciepła Teoria
i zajęcia praktyczne
3
7. Pierwsze uruchomienie Teoria
i zajęcia praktyczne
3
8. Przekazanie klientowi, gwarancja, konserwacja Teoria
i zajęcia praktyczne
1
9. Omówienie typowych usterek i praktycznych doświadczeń Teoria
i zajęcia praktyczne
1
Razem 16
Pobierz szczegółowy program szkolenia