Szkoła instalatorów utworzona została przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, organizację pozarządową działającą na rynku polskim od przeszło 20 lat. SWP poza specjalistycznymi usługami szkoleniowymi oraz doradczymi wspólnie z jednostkami naukowymi prowadzi badania naukowe oraz prace rozwojowe w zakresie energetyki odnawialnej. Tym samym podejmuje starania w celu wdrożenia nowatorskich i innowacyjnych technologii.

Stowarzyszenie jest jednocześnie akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego, ośrodkiem szkoleniowym w zakresie systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła. Otrzymane akredytacje nr OZE-A/2600053/16 i OZE -A/2600054/16 uprawniają do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w ww. zagadnieniach.

Uczestnicy szkoleń organizowanych w szkole instalatorów, oprócz zdobycia wiedzy niezbędnej w praktyce i podczas egzaminu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego, mają możliwość zetknięcia się z wieloma technologiami OZE. W skład zaplecza SWP wchodzi min. największa w Polsce farma fotowoltaiczna, pełniąca funkcje badawczo-testowe. Na farmie znajdują się m.in. moduły cienkowarstwowe, systemy oparte na ogniwach krzemowych o podwyższonej sprawności, typu PERC, HIT, back-contact czy te bazujące na krzemie amorficznym i mikrokrystalicznym. Ich lepsza wydajność wynika z wykorzystania szerszego zakresu widma optycznego niż w modułach tradycyjnych oraz minimalizacji efektu termicznego.

Poza fotowoltaiką, na terenie ośrodka testuje się także rozwiązania hybrydowe, a więc oparte nie tylko na systemach fotowoltaicznych, ale także łączących PV z małymi turbinami wiatrowymi z osią pionową i poziomą o mocach ok. 1 kWp i połączonych z akumulatorami energii. Zobacz galerię zdjęć

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość wpisane zostało do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym RIS 2.02/00059/2017. Dzięki czemu może prowadzić szkolenia i kursy finansowane ze środków publicznych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Dofinansowane szkolenia zawodowe pozwalające uzyskać uprawnienia

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania oferowanych przez nas szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleń lub innych środków dostępnych dla pracodawców, osób prowadzących działalność lub pracowników. Dotacje są dostępne przez Powiatowe Urzędy Pracy. Udzielamy pomocy w aplikowaniu o takie środki. Zainteresowanych różnymi formami dofinansowania do szkoleń prosimy o kontakt z Mirosławem Sochą – tel. 502 323 142 lub e-mail: m.socha@szkolainstalatorow.pl

akredytacja1akredytacja