Badania termowizyjne w budownictwie i energetyce, badanie modułów fotowoltaicznych

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie praktycznej umiejętności :
-obsługi kamery
-wykonywania zdjęć termowizyjnych
-właściwej interpretacji termogramów w oparciu o przekazaną wiedzę z dziedziny termowizji
-wykonywania raportów na bazie oprogramowania FLIR Tools/Tools+ -wyszukiwania stanów przed awaryjnych sieci

ZAPEWNIAMY MATERIAŁY SZKOLENIOWE
-wersja 30 dniowa oprogramowania Flir Tools+ -wydruki wykładów
-przerwy kawowe i ciepłe przerwy obiadowe

 

Miejsce szkolenia

Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy
przy Centrum Technologii Energetycznych
ul. Stalowa 2
58-100 Świdnica

Terminy

Prowadzący

mgr inż. Mirosław Socha (zajęcia praktyczne)

- Posiada Europejski Certyfikat Instalatorów Pomp Ciepła (EUCERT)  nr PL150071.
- Mgr inż. elektryk (Politechnika Wrocławska) oraz mistrz w zawodzie elektryk.
- Specjalista do spraw systemów elektroenergetycznych.
- Mistrz w zawodzie monter instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych.
- Członek Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, pracuje w komisjach egzaminacyjnych.
- Absolwent studiów: "Urządzenia i Systemy Energetyki Odnawialnej" oraz "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków".
- Pedagog prowadzący zajęcia praktyczne, wykłady i konferencje dotyczące OZE i instalacji sanitarnych na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej.
- Trener w szkoleniach i kursach branżowych.
- Konsultant Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- Posiada certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii: systemów fotowoltaicznych OZE-E/28/000007/17.

Renata Gonet

Organizator

Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy
Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość
58-100 Świdnica, ul. Stalowa 2
tel. 74 64 50 107
e-mail: biuro@szkolainstalatorow.pl

Cennik

1950,00

* Podane kwoty są kwotami netto. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość nie jest płatnikiem podatku VAT

Program

I Dzień - podstawy Termografii
Godz. 8:30 Rejestracja uczestników
9 :00 Początek szkolenia.

I Część - ( 1 h) 1. Czym jest termografia?
2. Obraz termowizyjny
3. Termografia a światło widzialne.
4. Emisja i odbicie.
5. Prawa promieniowania podczerwonego.

II Część podstawowe parametry techniczne kamery termowizyjnej ( 1 h )
1. Omówienie, przykłady zdjęcia tego samego obiektu w różnej rozdzielczości.
2. Jak dobrać parametry pomiaru dla optymalizacji wyników. Zajęcia praktyczne .
2.1 Ostrość ustawienie automatyczne i ręczne (Auto & Manual Mode)
2.2. Właściwa kompozycja zdjęcia
2.3. Zakres temperaturowy, ustawienia .
2.4. Ustawienia emisyjności.
2.5. Ustawienia temperatury odbitej.
2.6. Tabela emisyjności.

III Część Zaawansowane funkcje kamery termowizyjnej ( 1,5 h )
1. Narzędzia , punkt pomiarowy, obszar , min. I max . temperatura, izoterma.
2. Funcja Pi P.
3. Fuzja termiczna.
4. Temperatura odniesienia.
5. Pomiary praktyczne.

IV Część. Zastosowanie pomiarów termowizyjnych-przykłady ( 1h ).
1. Budownictwo
2. Energetyka, sieci NN i sieci WN.
3. Diagnostyka transformatorów, silników
4. Elektronika
5. Kontrola jakości

V Część (0,5 h )
1. Właściwości materiałów.
2. Zjawiska wpływające na jakość pomiarów.
WYKŁADY GODZ 9 :00 - 15:00.
PRZERWA KAWOWA I 10:30 - 10:45
OBIAD 12:45 - 13:15
PRZERWA KAWOWA II 14:00 - 14:15.

II Dzień - Badania termograficzne w energetyce i/lub badania termograficzne systemów fotowoltaicznych

Początek godz. 9:00. I Część ( 1h)
1. Wykonywanie zdjęć termowizyjnych na podstacji transformatorowej w Świdnicy.
2. Interpretacja zdjęć i omówienie.

II Część 3
Przygotowanie pełnego raportu termowizyjnego z interpretacją termogramów. ( 5h)

Część III (1 h).
1. Pytania i odpowiedzi.
2. Wręczenie certyfikatów.
PRZEWIDYWANE ZAKOŃCZENIE GODZ 16:00.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności i czasu przeznaczonego na realizację poszczególnych części programu szkoleniowego w zależności od potrzeb uczestników kursu!!!

Pobierz szczegółowy program szkolenia