Instalator systemów fotowoltaicznych – kurs rozszerzony

Szkolenie dla instalatorów systemów fotowoltaicznych, odbywające się w trybie rozszerzonym obejmuje trzy dni intensywnych zajęć praktycznych i teoretycznych.

Oferowane przez nas szkolenia są zgodne w części teoretycznej i praktycznej z zakresem programowym pokrywającym zagadnienia wymagane przez UDT.
Wymagania te zawarte zostały w nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 – j.t.) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U. z 2014 r. poz 505).

Każdy uczestnik szkolenia, po odbyciu zajęć i zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymuje zaświadczenie, które jest niezbędne w celu przystąpienia do egzaminu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Miejsce szkolenia

Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy
przy Centrum Technologii Energetycznych
ul. Stalowa 2
58-100 Świdnica

Terminy

Prowadzący

mgr Sławomir Ickiewicz

- Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.
- Projektant systemów do pomiarów parametrów modułów i systemów fotowoltaicznych.
- Wieloletni pracownik Politechniki Wrocławskiej.
- Specjalista z zakresu optoelektroniki i techniki światłowodowej.

mgr Mariusz Prorok

- Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.
- Projektant systemów i układów do charakteryzacji ogniw, modułów i systemów fotowoltaicznych.
- Specjalista do spraw monitorowania systemów fotowoltaicznych.
- Realizator krajowych i zagranicznych projektów badawczych.

Organizator

Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy
Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość
58-100 Świdnica, ul. Stalowa 2
tel. 74 64 50 107
e-mail: biuro@szkolainstalatorow.pl

Cennik

3000 zł/osobę*

* Podane kwoty są kwotami netto. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość nie jest płatnikiem podatku VAT

Program

Lp. Tematy zajęć szkoleniowych Rodzaj zajęć Ilość godzin edukacyjnych
1. Informacje wprowadzające w zagadnienie fotowoltaiki Teoria 1,5
2. Teoria działania ogniw fotowoltaicznych Teoria 1
3. Zasady projektowania systemów fotowoltaicznych Teoria 2
4. Instalowanie systemu Teoria 2
5. Uruchamianie systemu Teoria 0,5
6. Konserwacja i serwisowanie Teoria 1
7. Podstawy projektowania systemów PV Teoria
i zajęcia praktyczne
1,5
8. Prezentacja instalacji fotowoltaicznej pracującej na terenie
ośrodka szkoleń
Teoria
i zajęcia praktyczne
0,5
9. Techniki montażu w praktyce Teoria
i zajęcia praktyczne
3
10. Pomiary i konfiguracja Teoria
i zajęcia praktyczne
3
11. Warsztaty udoskonalające wiedzę
zgodnie z potrzebami kursantów
Teoria
i zajęcia praktyczne
8
Razem 24