Uprawnienia SEP/SPE Szkolenie wraz z egzaminem państwowym! Uprawnienia ważne 5 lat.

Możliwość odnowienia lub uzyskania  po raz pierwszy uprawnień E1, D1, E2, D2, E3, D3.

Program szkoleń:
9.00-11.00 - Szkolenie i egzamin G1
11.30-13.30 - Szkolenie i egzamin G3
14.00 - 16.00 - Szkolenie i egzamin G2

W każdej grupie można zdawać 1-2 egzaminów na uprawnienia eksploatacji (E) lub dozoru (D). Zakres uprawnień uzgadniany z komisją egzaminacyjną na podstawie wniosków wypełnionych przez kandydata podczas szkolenia.

Można wziąć udział maksymalnie w 3 szkoleniach i 6 egzaminach. Minimalnie można odbyć 1 szkolenie + 1 egzamin. Możliwa dowolna kombinacja szkoleń i egzaminów.
Przykład. Szkolenie w grupie 1 i egzamin E1, szkolenie w grupie 2 i egzamin D2, szkolenie w grupie 3 i egzaminy E3 i D3.

ZAKRES WYDAWANYCH UPRAWNIEŃ
Rodzaj i zakres uprawnień, o które ubiega się wnioskujący: stanowisko eksploatacji lub dozoru

GRUPA 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym 1 kV;
3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
5) urządzenia elektrotermiczne;
6) urządzenia do elektrolizy;
7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
8) elektryczna sieć trakcyjna;
9) elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
W zakresie wykonywanych czynności: obsługi , konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym
Rodzaj i zakres uprawnień, o które ubiega się wnioskujący: stanowisko eksploatacji lub dozoru następujących urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

GRUPA 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW;
5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
9) piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
W zakresie wykonywanych czynności: obsługi , konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym
Rodzaj i zakres uprawnień, o które ubiega się wnioskujący: stanowisko eksploatacji lub dozoru

GRUPA 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
1)urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
5) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
9) turbiny gazowe
10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
w zakresie wykonywanych czynności: obsługi , konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.

Płatność za szkolenie:
Wyłącznie przelewem, najpóźniej na 2 dni przed planowanym szkoleniem.
W tytule należy podać imię i nazwisko oraz termin szkolenia.
Numer rachunku do wpłat:
54 1090 2369 0000 0006 0201 7716
Koszt szkolenia: 250 zł.
Koszt egzaminu: 260 zł za każde uprawnienie (płatne na rzecz SEP na podstawie odrębnej faktury).
Możliwość zdobycia uprawnień we wszystkich 3 grupach G1, G2, G3

 

Więcej informacji:
m.socha@szkolainstalatorow.pl
tel. 502 323 142

Miejsce szkolenia

Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy
przy Centrum Technologii Energetycznych
ul. Stalowa 2
58-100 Świdnica

Terminy

2020-06-10   09:00

Prowadzący

mgr inż. Mirosław Socha (przygotowanie do egzaminu przed komisją państwową)

- Posiada Europejski Certyfikat Instalatorów Pomp Ciepła (EUCERT)  nr PL150071.
- Mgr inż. elektryk (Politechnika Wrocławska) oraz mistrz w zawodzie elektryk.
- Specjalista do spraw systemów elektroenergetycznych.
- Mistrz w zawodzie monter instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych.
- Członek Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, pracuje w komisjach egzaminacyjnych.
- Absolwent studiów: "Urządzenia i Systemy Energetyki Odnawialnej" oraz "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków".
- Pedagog prowadzący zajęcia praktyczne, wykłady i konferencje dotyczące OZE i instalacji sanitarnych na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej.
- Trener w szkoleniach i kursach branżowych.
- Konsultant Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- Posiada certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii: systemów fotowoltaicznych OZE-E/28/000007/17.

Organizator

Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy
Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość
58-100 Świdnica, ul. Stalowa 2
tel. 74 64 50 107
e-mail: biuro@szkolainstalatorow.pl

Cennik

510,00

Koszt szkolenia i 1 egzaminu

* Podane kwoty są kwotami netto. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość nie jest płatnikiem podatku VAT

Program

Program szkoleń:
9.00-11.00 - Szkolenie i egzamin G1
11.30-13.30 - Szkolenie i egzamin G3
14.00 - 16.00 - Szkolenie i egzamin G2

Więcej informacji:
m.socha@szkolainstalatorow.pl