Certyfikowany mistrz budownictwa pasywnego

Zdobyte na szkoleniu kwalifikacje są podstawą doskonalenia zawodowego w całej Europie i umożliwiają realizację nowych standardów w szeroko rozumianym pojęciu wykonawstwa Architektury Zdrowej, Komfortowej, Taniej w eksploatacji oraz Ekologicznej zarazem. Standardów najlepszych zarówno dla użytkowników takich obiektów, jak i środowiska naturalnego, wykorzystujących wyłącznie rozwiązania aktualne do obecnego stanu wiedzy i techniki w zakresie projektowania, materiałów, fizyki budowli i sztuki wykonawczej. Naszym celem jest przekazanie Tobie również umiejętności, które pozwolą na znaczne zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy. Szkolenie ma charakter interdyscyplinarny i zapewnia kompletną i niezbędną wiedzę do realizacji scharakteryzowanych wyżej obiektów w dwóch specjalizacjach jednocześnie: powłoka budynku oraz instalacje w budynku.

Szkolenie prowadzone jest przez trenerów z GreenCherry Architecture - jedyną  akredytowaną  jednostkę przez Niemiecki Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt do przeprowadzania tego szkolenia oraz egzaminów w Polsce.

 

Miejsce szkolenia

Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy
przy Centrum Technologii Energetycznych
ul. Stalowa 2
58-100 Świdnica

Terminy

Prowadzący

mgr inż. arch. Kamil Wiśniewski

- Absolwent PWR wydziału Architektura i Urbanistyka.
- Europejski Certyfikowany Planista Budownictwa Pasywnego.
- Członek zespołu Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdańsku.
- Czynnie współpracujący z  Niemieckim Instytutem Budownictwa Pasywnego w Darmstadt.
- Akredytowany przez Niemiecki i Polski Instytut trener.

Organizator

Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy
Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość
58-100 Świdnica, ul. Stalowa 2
tel. 74 645 01 07
e-mail: biuro@szkolainstalatorow.pl

Cennik

7000 zł/osobę*

* Podane kwoty są kwotami netto. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość nie jest płatnikiem podatku VAT

Program